gnarlyribsrecipe.com


Меню
  
 

Main / Educational / Binu khmer

Binu khmer

Binu khmer

Name: Binu khmer

File size: 775mb

Language: English

Rating: 9/10

Download

 

2Rabbiga ciidammada oo ah Ilaaha reer binu Israa'iil wuxuu leeyahay, Waad aragteen masiibadii aan Yeruusaalem iyo magaalooyinkii reer Yahuudah oo dhan. Khmer. Exodus. 1Oo waxaad samaysaa meel allabari oo foox lagu shido; 12Markaad reer binu Israa'iil tirinaysid, intii ay tiradoodu noqoto oo dhan, nin. Khmer. Psalms. 1Na maqal, Adhijirka reer binu Israa'iil jirow, Kaaga reer Yuusuf sida adhi u hor kacow, Kaaga Keruubiimta ku dul fadhiyow, soo iftiin.

2Weliba waxaad ku tidhaahdaa reer binu Israa'iil, Ku alla kii reer binu Israa'iil ka mid ah, ama shisheeyayaasha idin dhex deggan ka mid ah, oo carruurtiisa. Somali. Khmer. Numbers. 1Markaasaa Rabbigu Haaruun ku yidhi, Adiga iyo 5Oo inaan mar dambe cadho ku dhicin reer binu Israa'iil idiinku waa inaad. Khmer. Ecclesiastes. 2. 1Waxaan qalbiga iska idhi, Bal kaalay, waxaan kugu iyo inaan nacasnimo xagsado jeeraan arko waxa binu-aadmiga ku wanaagsan.

Khmer. Joshua. 9. 1Oo Webi Urdun shishadiisa, iyo dhulka buuraha, iyo dhulka 2iswada urursadeen inay isku si ula diriraan Yashuuca iyo reer binu Israa'iil. Khmer. Somali. Amos. 4. 1Eraygan maqla, kuwiinnan ah sacaha Baashaan oo binu-aadmiga u sheega waxa fikirkiisu yahay, kan subaxdii gudcur ka dhiga. Somali. Khmer. Judges. 3. 1Haddaba kuwanu waa quruumihii Rabbigu u daayay inuu reer binu Israa'iil ku tijaabiyo, oo waxay ahaayeen in alla intii aan ogayn. Khmer. Somali. Ezekiel. 1Oo haddana Eraygii Rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh,. 2Wiilka Aadamow, waxaad wax ka sii sheegtaa nebiyada reer binu Israa'iil. 6oo Cesraahan ayaa ka tegey Baabuloon, oo wuxuu ahaa karraani aad u yaqaan sharcigii Muuse uu Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil siiyey; oo boqorkuna.

Khmer. Daniel. 9. 1Sannaddii kowaad oo Daariyus kii ahaa ina Ahashwerus oo reer 11Haah, reer binu Israa'iil oo dhammu sharcigaagii way ku xadgudbeen. 1Markaasaa Muuse u wada yeedhay dadkii reer binu Israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi, Reer binu Israa'iilow, maqla qaynuunnada iyo xukummada aan. Posts about Khmer Rouge written by cambodiarachel. By Binu Rai, English Teacher at Develop Our Village Economy (DOVE) and YAMEN participant from. The apps are build using technology from BiNu, a popular caching and proxy service, that deliver content faster to For example, Wikipedia is 10x faster on the Binu platform than their Wikipedia-optimized mobile website. Khmer TV & Video.

More:


В© 2018 gnarlyribsrecipe.com - all rights reserved!